Sekce pro tuberkulózu

Předseda

Jméno: MUDr. Ivana Hricíková
Adresa:

Thomayerova nemocnice
Pneumologická klinika
Vídeňská 800
140 59 Praha 4

e-mail:

tel.:

ivana.hricikova@ftn.cz

261 083 371

Členové sekce

 

MUDr. Ivana Břízová
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
Pneumologie
Žižkova 146
280 02 Kolín
ivana.brizova@nemocnicekolin.cz
fax 321 756 273

MUDr. Václava Dubová
FN Plzeň
Klinika pneumologie a ftizeologie
Dr. E. Beneše 13
305 99 Plzeň-Bory
dubova@fnplzen.cz
fax: 377 402 652

MUDr. Ivo Hojka
Alergologie a plicní ambulance
Politických vězňů 508
266 01 Beroun
ivo.hojka@tiscali.cz
tel.: 311 746 305

Prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
Všeobecná fakultní nemocnice 
I. klinika TRN Karlovo nám. 32
121 11 Praha 2
jiri.homolka@vfn.cz
224 966 303, 224 941 500        

MUDr. Pavel Kalina
Plicní ambulance
Poliklinika Lípa Centrum
Seydlerova 2451
158 00 Praha 13-Nové Butovice
pavkal@seznam.cz
tel.: 296 113 283, 728 123 674                        ¨

Prim. MUDr. Kamil Kleňha
Nemocnice Tábor, a.s.
odd. plicní a TBC, onkologické
Kpt. Jaroše 2000
390 03 Tábor             
klenha@nemta.cz 
tel.: 381 606 410, fax: 381 231 089 

MUDr.Vladimír Koblížek
Plicní klinika
FN Hradec Králové, Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
koblizek@fnhk.cz
tel.: 495 834 771

MUDr. Stanislav Kos, CSc.
Předseda Českého občanského spolku proti plicním nemocem (ČOPN) 
St.Kos@seznam.cz
tel.: 602 157 987

Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.
FN Motol
Pneumologická klinika
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
miloslav.marel@fnmotol.cz
fax: 224 436 620          

MUDr. Pavla Nykodýmová
Pneumologická ambulance
ul. 17. listopadu 230
251 01 Říčany u Prahy
p.nykodymova@tiscali.cz
tel.+fax: 323 601 003

MUDr. Pavel Reiterer
Krajská zdravotní, a.s.
Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z.
Plicní oddělení
Sociální péče 3316/12 A
401 13 Ústí nad Labem
pavel.reiterer@kzcr.cz
tel.: 477 117 841

MUDr. Jaromír Roubec, Ph. D.
Vítkovická nemocnice a.s.
Plicní ambulance
Zálužanského 1192/15
703 84  Ostrava – Vítkovice 
jaromir.roubec@vtn.agel.cz
tel.: 595 633 414

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
FN Brno-Bohunice
Klinika nemocí plicních a TBC              
Jihlavská 20
625 00 Brno-Bohunice
skrickova.jana@fnbrno.cz
fax: 532 232 405
 
MUDr. Larisa Solichová
Plicní klinika
FN Hradec Králové, Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

Novinky/soubory ke stažení

Urgentní informace SÚKL k léku Ventolin (3.6.2024)

Seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy podle údajů Světové zdravotnické organizace (aktualizace duben 2024) – Ministerstvo zdravotnictví (gov.cz) (duben 2024)

Ukončení výroby léčivého přípravku Sural (ethambutol) v ČR (28. 2. 2024)

Povinné a Kontrolní hlášení tuberkulózy a jiných mykobakterióz nově pouze elektronicky (20. 12. 2022)


Je výpadek etambutolu - Suralu - nejméně do 31. srpna 2022 - a zásoby už nejsou. Tím je ohrožena iniciální fáze léčby u všech tuberkulóz a řady mykobakterióz. Je v režimu mimořádného dovozu dostupný EMB -Fatol. Musí se ale žádat o úhradu léku pro konkrétního pacienta.

ČPFS ČLS JEP prosí pojišťovny, aby neprotahovaly schválení léku. 

Potvrzení o ceně léku z VFN zde ve formátu .pdf

 

Kontakty na Ukrajinu

NTP manager
Dr Iana TERLEEVA
Head of the Department of Coordination of Diagnostic and Treatment Programs for Tuberculosis
Center for Public Health of the Ministry of Health of Ukraine
41 Yaroslavska Street, Kyiv, Ukraine
+380504028001
i.terleieva@phc.org.ua
phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/tuberkuloz

TB surveillance focal point
Dr Liudmila PRILEPINA
l.prylepina@phc.org.ua

If you want to retrieve medical info of a TB patient from a different country, some of the focal points to contact can be found here: http://eurotb.net/mig-fp

Long track: you can contact Dr Andrei Dadu from WHO Europe who can give you access to a secure Teams workspace (http://eurotb.net/mig)  in which you can communicate about the particular TB patient. Dr Andrei Dadu is copied to this message and this is his email address: dadua@who.int 

 

Tuberkulóza a COVID Jak nová biologická hrozba ovlivňuje epidemilogii a klinický obraz staré známé TB - prof. m. Vašáková - .ppt

Ministerstvo zdravotnictví ČR povolilo BCG vakcínu - 5. 6. 2019

MZ ČR_vstupní lékařské prohlídky uchazečů o zaměstnání ze zemí s vyšším výskytem TBC

Metodika očkování proti TBC v ČR

Seznam kalmetizačních pracovišť v ČR_aktualizace 2016

Informace o povinném očkování dětí proti tuberkulóze
Informace a informovaný souhlas s dobrovolným očkováním proti tuberkulóze

Další informace naleznete zde.

ROZHODNUTÍ SLP ANTIINFEKTIVA

Rozhodnutí o SLP BCG

Účtování kalmetizace

Zápis z jednání sekce pro tuberkulózu_20.9.2014

NOVÁ METODIKA HLÁŠENÍ TUBERKULÓZY
Od 1.1. 2015 vychází v platnost nová metodika hlášení tuberkulózy spolu s novými dotazníky, které se budou vyplňovat. Metodiku i dotazníky najdete ve věstníku č.6/2014 na stránkách MZ: http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c6/2014_9749_3040_11.html.
V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na svého krajského konzultanta KHS, který byl o změně informován a proškolen.

__________________________________________________________________________________________

GUIDELINES

__________________________________________________________________________________________ 

Přejít na: