Sekce pneumoonkologická

Předseda

 
 

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
FN Brno a LF MU, Jihlavská 20
625 00 Brno
tel.: 532 231 967
mobil: 602 726 490
e-mail: skrickova.jana@fnbrno.cz 

 

Výbor

   
Čestný předseda:

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
e-mail: pesek@fnplzen.cz

Členové rady:

MUDr. Leona Koubková
e-mail: leona.koubkova@fnmotol.cz
MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.
e-mail: krakorova@fnplzen.cz
MUDr. Bohdan Kadlec, Ph.D.
e-mail: kadlec.bohdan@fnbrno.cz

Aktuálně

Zhoubný novotvar bronchu, plíce, pleury a thymu (C34, C33, C37) - Modrá kniha - verze duben 2024

Centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče

Projekt LUCAS (LUng CAncer focuS)

ZP MV ČR podpoří projekt LUCAS – komplexní a kvalitní péče o pacienty s rakovinou plic

Dokumenty

Úhrady pneumoonkologie od 2019 - aktualizace 15. 6. 2022

Výkony v rámci programu časného záchytu karcinomu plic (pptx) 

Zápis schůze pneumoonkologické sekce, Olomouc, 25. 10. 2019

The Case for Lung Cancer Screening – zasedání ERS v Bruselu

Pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů - přehled indikací a metod

Odpověd z VZP k žádosti o úhradu Xalkori v indikaci ROS1

Pravidla testování prediktivních biomakerů, dohodnutá mezi VZP a ČOS

Zápis ze schůze Pneumoonkologické komise, 3. 6. 2016

Zápis jednání ČPFS a ČOS, 7. 12. 2015

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů

Dohoda na postupu při posuzování podmínek úhrady léčivého přípravku Avastin v indikaci nemalobuněčný karcinom plic

Konsensus laboratorní diagnostiky ALK translokace u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic

Dohoda ČPFS a VZP na postupu při posuzování podmínek úhrady léčivého přípravku s účinnou látkou erlotinib (Tarceva)

Dohoda_ČPFS s VZP na postupu při posuzování podmínek úhrady léčivého přípravku s účinnou látkou nivolumab

Interdisciplinární konsenzus prediktivního molekulárně genetického vyšetřování u NSCLC 2016

Zpráva předsednictvu ČOS

__________________________________________________________________________________________

Pracovní skupina mladých pneumoonkologů (PSMPO)

Zpráva č. 1, ze dne 5. 11. 2019 (docx)

Zápis č. 2, ze dne 7. 11. 2019 (docx)

__________________________________________________________________________________________

GUIDELINES

Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku

 

 

Modrá kniha České onkologické společnosti - 26. aktualizace - 22 - pdf

Přejít na: