Sekce pro transplantace plic

Předseda

Jméno:

prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Adresa: Pneumologická klinika 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84,150 06 Praha 6
E-mail: lucie.valentova-bartakova@fnmotol.cz
Tel.: 224 436 601

Místopředseda

Jméno: MUDr. Libor Fila, Ph.D.
E-mail: libor_fila@seznam.cz
 


Tajemník

Jméno: MUDr. Zuzana Kováříková, Ph.D.
E-mail: zuzana.kovarikova@fnmotol.cz

Členové rady sekce:

MUDr. Petr Jakubec, jakubecp@fnol.cz
MUDr. Martina Šterclová, Ph.D., martinasafrankova@seznam.cz

Další členové:

MUDr. Bartoš Vladimír
MUDr. Bittenglová Radka
MUDr. Doubková Martina
MUDr. Grygárková Ivona
MUDr. Herout Vladimír
MUDr. Janíčková Ivana
prof. MUDr. Kolek Vítězslav, DrSc.
MUDr. Kufa Jiří
MUDr. Plačková Martina
prof. MUDr. Stříž Ilja, CSc.
MUDr. Monika Švorcová
MUDr. Monika Žurková

 

Fakultní nemocnice v Motole:

Transplantace plic

Informace pro pacienty

Zápisy ze schůze

Zápis ze schůze_25. 10. 2019

Zápis ze schůze 7. 10. 2011

__________________________________________________________________________________________

GUIDELINES

Přejít na: