Sekce pro intenzivní pneumologii

Předseda

Jméno: MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
Adresa: Klinika plicních nemocí a TBC  
FN Olomouc  
I. P. Pavlova 6  
775 20 Olomouc
E-mail: jakubecp@fnol.cz

 

Výbor

1. místopředseda: MUDr. Libor Fila
2. místopředseda MUDr. Vladimír Koblížek
Jednatel (vědecký sekretář): MUDr. Pavel Turčáni

 

Založení sekce

Sekce založena dne 17.10.2008 v rámci XVII. Moravskoslezských dnů pneumologie.
Důvody založení sekce - zlepšení péče o kriticky nemocné pacienty, vyjmenování akutních stavů v pneumologii.

Cíle sekce

Standardy péče, edukace teoretická a praktických dovedností atd.
V každé krajské nemocnici by optimálně měla být jednotka intenzivní respirační péče.

Členové sekce

Seznam členů, kteří dali souhlas se zveřejněním kontaktů:

Jméno E-mail Telefon Pracoviště
Petr Jakubec jakubecp@fnol.cz 585 854 660 Klinika plicních nemocí a TBC FN Olomouc
Libor Fila libor_fila@seznam.cz   Pneumologická klinika FN Motol
Vladímír Koblížek koblizek@fnhk.cz   Plicní klinika FN Hradec Králové
Pavel Turčáni turcani@seznam.cz 532 232 571 KNPT FN Brno, Jihlavská 20, 625 00
Renata Kolaříková renkola@volny.cz   NZZ - plicní ambulance
Stanislav Losse losse.stanislav@fnol.cz 585 853 557 Klinika plicních nemocí a TBC FN Olomouc
Vratislav Sedlák sedlavra@fnhk.cz   Plicní klinika FN Hradec Králové
Jana Skřičková skrickova.jana@fnbrno.cz   KNPT FN Brno, Jihlavská 20, 625 00
Peter Šándor petosandor@seznam.cz   KNPT FN Brno, Jihlavská 20, 625 00
Petr Vaník vanik@nemcb.cz 387 876 111 Plicní odd, Nemocnice, Č.Budějovice, 370 87
Alena Vlachová alena.vlachova@gmail.com   Pneumologická klinika FN Motol

Zápisy

Zápis ze schůze Sekce IPvP_19. 10. 2014

__________________________________________________________________________________________

GUIDELINES

Přejít na: